Emballage diensten

1

Risico-inventarisatie

Bij de risico-inventarisatie kijken wij met twee consultants hoe de emballagestromen binnen het bedrijf lopen en welke risico’s het bedrijf loopt. Hiervoor hebben wij onze eigen VaR (value at risk) ontwikkeld. Om een zo goed mogelijk beeld van de organisatie te krijgen voeren wij gesprekken met verschillende stakeholders in het bedrijf. De bedrijfsafspraken worden onder de loep genomen en contractafspraken worden geverifieerd. Hierdoor wordt inzichtelijk waar het bedrijf de grootste emballage risico’s heeft zitten. Aan het eind van de risico-inventarisatie presenteren wij het rapport met onze bevindingen.

2

Ondersteuning knelpunten

Uit de risico-inventarisatie komen een aantal verbeterpunten naar voren om de emballagestromen waterdicht te krijgen, zodat verliezen geminimaliseerd worden. Onze consultants hebben jarenlange ervaring met het emballageproces. Zij helpen met het maken van afspraken over saldoverantwoordelijkheid en contractuele afspraken met wederpartijen. De werkprocedures worden afgesproken met externe partijen en interne medewerkers. Indien gewenst worden ook alle emballage startsaldo’s afgestemd zodat er een ijkpunt is vastgesteld.

3

Audit

Als alle emballagestromen vastgesteld en geïmplementeerd zijn, kan er periodiek een controle worden uitgevoerd door onze consultants. Er wordt op verschillende risicogebieden en knelpunten getoetst of dit volgens afspraak gaat. Er wordt een rapport opgeleverd met de bevindingen en aanbevelingen indien van toepassing.

Ideale aanpak

De ideale aanpak zou het volgen van een workshop en daarna de risico-inventarisatie af te nemen. Er is na de workshop en risico-inventarisatie heel goed inzicht in de risico’s die het bedrijf loopt. Veel bedrijven kiezen voor het ondersteunen van de knelpunten door onze consultants. Zij hebben namelijk meer invloed op werknemers onder het mom: vreemde ogen dwingen. Indien nodig zal er een geschikte tool gekozen worden om de emballage administratie te waarborgen. Om het emballageproces gestroomlijnd en waterdicht te houden, adviseren wij ook de audit af te nemen. Bij afname van alle genoemde punten is de kans dat er nog emballage kwijtraakt, en niet meer terug te vinden is, geminimaliseerd.

Ons laatste nieuws

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Hulp nodig bij het optimaliseren van emballagestromen? Kun jij een onafhankelijke blik in het bedrijf gebruiken of krijg jij nét niet de informatie van je medewerkers die je graag wilt hebben? Tconsult helpt om de juiste informatie te krijgen en daarmee je emballageproces te optimaliseren. Wij drinken graag een kopje koffie om kennis te maken en om eventueel de vervolgstappen te bespreken.

Over Tconsult

Op een prettige manier samenwerken, dat vinden we belangrijk bij Tconsult. Wij willen onze klanten de best mogelijke oplossingen bieden. Binnen het team werken we daarom volgens vijf kernwaarden!

Meer over Tconsult

Wilt u meer weten over Tconsult?

Hoe kunnen wij jouw logistieke uitdagingen versimpelen?
Kom nu met ons in contact om hier richting aan te geven.