Checks en cross checks in de praktijk

27 juli 2021

Checks en cross checks zijn belangrijk om periodiek toe te passen. In dit blog vertellen wij je waarom dit belangrijk is en welk succes Tconsult hiermee heeft behaald bij de klant tijdens een consultancytraject. Medio 2021 is er een consultancytraject gestart bij een bedrijf dat werkt in de FMCG-branche. Het bedrijf maakt verschillende producten die rechtstreeks aan supermarkten en groothandels geleverd worden.

Traject en expertise

Bij de start van het consultancytraject maakt de consultant altijd een inventarisatie van de huidige situatie rondom emballage. Bij de klant in kwestie lopen er verschillende huurcontracten voor meermalige emballage bij verschillende poolingpartners.

Elke poolingpartner heeft een eigen werkwijze en contractafspraken. Bij de ene poolingpartner wordt het emballagesaldo door de poolingpartner bijgehouden, bij de volgende poolingpartner ben je zelf verantwoordelijk. Door onze jarenlange ervaring met de verschillende poolingpartners kunnen wij snel de eerste checks en cross checks uitvoeren.

Checks en cross checks

Checks en cross checks kunnen uitgevoerd worden door te kijken of er niet te veel huur betaald wordt, of het juiste statiegeld wordt berekend en gecrediteerd, en om te achterhalen of er geen emballage verdwenen is.

Het uitvoeren van checks en cross checks is het makkelijkste wanneer er een emballageregistratie of administratie beschikbaar is. Aan de hand van de inkoop- en verkooporders in combinatie met de emballagemutaties kunnen er eenvoudig controles plaats vinden. Het controleren van emballagesaldo’s is soms complex. Dat kan voorkomen als emballagemutaties op een andere datum worden meegerekend in het saldo dan dat de transactiedatum valt. Onze consultants houden hier allemaal rekening mee.

In de praktijk

Bij het bedrijf in de FMCG-branche is Ernst Tjaden, managing consultant, bezig geweest met verschillende checks en cross checks. Al snel kwam aan het licht dat de checks en cross checks niet voor niets gedaan worden. Er is emballage kwijtgeraakt door niet alle emballage-transacties te controleren met de verstuurde facturen. Hierdoor is er minder statiegeld gefactureerd dan dat er verstuurd was. Daarnaast hebben ze te veel statiegeld gecrediteerd. Het gat tussen de werkelijke transacties en de administratieve transacties lagen hierdoor heel ver uit elkaar.

Resultaten

Waar over het jaar 2020 bijna 500.000 euro aan emballage afgeschreven moest worden, is er na speurwerk 400.000 euro aan emballage terug gevonden! De administratie heeft meer kennis gekregen over emballage en houdt dit nu veel beter in de gaten. Er wordt meer gestuurd op de retourstroom van emballage, waardoor emballage sneller weer in de productie in te zetten is. Het grote gevolg hiervan is dat er minder emballage gehuurd hoeft te worden bij de pooling partner.

Kortom, er zijn vele resultaten behaald die allemaal kostenbesparend werken voor het bedrijf! Wil jij ook graag weten waar je kosten kan besparen? Neem snel contact met ons op en wij helpen je verder met deze uitdagende puzzel!

 

Neem contact met ons op

 

Vind ons op sociale media