Consultancy: wat levert het op?

24 mei 2019

Stel, je hebt een logistiek probleem binnen het bedrijf maar je hebt geen idee hoe het aan te pakken. Of je bent benieuwd of de werkafspraken die intern gemaakt zijn ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een consultant kan dan heel goed onafhankelijk onderzoek doen binnen jouw bedrijf. Verbeter je bedrijfsprocessen door middel van het consultancy traject. Er wordt een gedetailleerd rapport opgeleverd met de bevindingen en (mogelijke) punten voor verbetering.

Loop je er tegenaan dat je niet goed weet hoe de chauffeurs of medewerkers jouw werkprocessen gaan opvolgen en uitvoeren? Ook hier kan een consultant heel goed ingezet worden om de medewerkers binnen je bedrijf stap voor stap te begeleiden met nieuwe werkprocessen.

Ervaringen bij verschillende bedrijven toont aan dat een eigen medewerker of stagiair minder effectief ingezet kan worden. Er worden minder kritische vragen gesteld of sociaal wenselijke antwoorden gegeven. Een consultant zal zijn mening niet geven, tenzij hierom gevraagd wordt. Hij constateert slechts wat er in werkelijkheid gebeurt en op basis van de vastgestelde zaken worden adviezen gegeven.

Welke uitkomsten kan een consultancy traject allemaal hebben voor jouw bedrijf en wat is nu echt de toegevoegde waarde van een externe consultant?

Tconsult heeft inmiddels vele jaren ervaring opgebouwd in het logistieke consultancy vak. Er zijn meerdere consultants bij Tconsult die bedrijven kunnen helpen. Tconsult heeft kennis met bedrijfsprocessen, risico-inventarisaties, emballageregistratie & administratie en projectbegeleiding bij implementaties. Met een onafhankelijk en neutrale instelling kunnen zij informatie binnen de organisatie inwinnen of projecten uitvoeren.

Wat levert consultancy je op?

  • Consultancy: inzicht in je bedrijfsprocessen
  • Objectief en onafhankelijk advies
  • Ontvang in samenspraak aanbevelingen
  • Consultancy en overdracht

Consultancy: inzicht in je bedrijfsprocessen.

Een consultant van Tconsult pluist een bedrijfsproces helemaal tot op de bodem uit. Onze consultants praten met werknemers op verschillende niveaus binnen het bedrijf. Iedere werknemer die een rol heeft binnen het bedrijfsproces wordt gehoord. Daarnaast wordt er ook gekeken naar medewerkers die niet betrokken zijn bij het desbetreffende bedrijfsproces, omdat deze medewerkers alsnog betekenisvolle inzichten kunnen leveren. De benodigde informatie wordt uitgeschreven en geanalyseerd. Met het opgeleverde consultancy rapport is in één keer veel inzicht in het bedrijfsproces.

Objectief en onafhankelijk advies.

De consultant praat met alle belangrijke schakels binnen het bedrijf en ziet en hoort veel dingen. Soms gedragen medewerkers van een bedrijf zich anders als het hoger management rond loopt. Medewerkers doen extra hun best of voeren processen ineens uit volgens de regels terwijl zij zonder toezicht niet zo zouden werken. Deze constatering vindt plaats als een consultant de processen bekijkt en analyseert. Werknemers hebben vaak zelf ook hele goede ideeën over het optimaliseren van de werkprocessen. In het rapport worden verschillende invalshoeken en perspectieven voor optimalisatie opgenomen.

Ontvang in samenspraak aanbevelingen.

Gedurende het consultancy traject ondervragen de consultants diverse werknemers binnen het bedrijf. Er wordt gesproken over de werkprocessen. Hoe handelt iemand binnen het bedrijfsproces en wat zou er beter kunnen binnen dit werkproces? Is het bedrijf expliciet geïnteresseerd in deze informatie dan wordt dit uitgewerkt binnen het consultancy rapport. Er wordt een overzichtelijk rapport opgeleverd over de handelingen binnen bepaalde processen en welke mogelijke verbeteringen er op de werkvloer geconstateerd worden. Dit kan hele waardevolle informatie bevatten, én de werknemer heeft het idee gehoord te worden.

Consultancy en overdracht. 

Naar aanleiding van het opgeleverde rapport zijn er hoogstwaarschijnlijk nieuwe inzichten in de huidige bedrijfsprocessen. Om deze bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren worden er nieuwe afspraken gemaakt binnen het bedrijf. De consultant kan helpen om vervolgens deze nieuwe afspraken ook te instrueren bij medewerkers. Zij kunnen erop toezien dat medewerkers de eerste stappen naar het nieuwe proces begrijpen en gaan uitvoeren.

 

Kortom, er kunnen vele voordelen zijn waarom je een consultant in zou huren binnen het bedrijf. Wij gaan uit van de eisen van de klant. Wat wil de klant van ons weten en welke (eind)resultaten heeft hij voor ogen? Naar welke uitkomst is de klant op zoek? Samen maken we een projectplan en gaan we de uitdaging aan.

Benieuwd hoe jouw bedrijf verder geholpen kan worden met consultancy? Wij komen graag een kop koffie drinken en helpen je verder.

Neem contact met ons op!