Consultancy – integrale aanpak met een nieuwe klant

31 oktober 2019

Tconsult heeft een eigen procedure ontwikkeld om een nieuwe klant te begeleiden en een consultancytraject aan te pakken. Deze consultancy procedure behelst een integrale aanpak zodat alle bedrijfsprocessen bekeken worden. Het is een laagdrempelige manier om de uitdagingen in kaart te brengen. Daarna begeleiden wij bedrijven met de implementatie van de gekozen oplossing.

Tconsult, consultancybureau

Tconsult heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in emballage consultancy, in de breedste zin van het woord. Ernst Tjaden heeft zijn expertise opgedaan in zijn tijd bij Ranzijn als vestigingsmanager. Later is hij reseller geworden van een emballage administratie pakket. Dit pakket heeft hij met succes bij een aantal grote bedrijven geïmplementeerd. Hij kwam erachter achter dat een softwarepakket niet zomaar te implementeren valt. Er is vaak een ingrijpende procesverandering nodig om het softwarepakket optimaal te kunnen gebruiken. Tconsult heeft zich hierdoor gespecialiseerd in het initiëren en begeleiden van de procesveranderingen.

Consultancy proces

Tconsult richt zich op de emballageprocessen. De afdeling logistiek, transport, financiën, inkoop enook de afdeling verkoop hebben hiermee te maken. Emballage gaat vaak door je hele bedrijf heen, dit zorgt ervoor dat er een integrale aanpak nodig is voor de gewenste resultaten. Tconsult helpt met het analyseren, ontwerpen, verbeteren en controleren van de emballageprocessen. Een positieve bijkomstigheid is, dat veel deelprocessen zoals de transport en logistiek, efficiënter worden ingericht.

Kennismaking en workshop

Onze consultants komen graag in gesprek, de eerste kennismaking doen we met een kopje koffie. Als blijkt dat wij de uitdaging die geschetst wordt kunnen helpen oplossen, zullen wij een workshop voorstellen. Tijdens de workshop worden de ‘’key’’ medewerkers van het bedrijf bij elkaar gezet. Zij zijn de belangrijkste schakels binnen jouw bedrijf met betrekking tot de emballageprocessen. Tijdens de workshop stellen wij kritische vragen over het emballageproces. Hierop volgend zal de discussie gestart worden. Als uitkomst van de workshop wordt een ‘’beknopte’’ probleem omschrijving opgesteld en een voorstel gedaan om het probleem aan te vliegen.

Risico inventarisatie

Tijdens risico inventarisatie kijken wij met twee consultants hoe de emballagestromen lopen bij het bedrijf, zowel op papier als in de praktijk. Met de inventarisatie kijken wij waar het bedrijf de grootste risico’s loopt, hiervoor hebben wij onze eigen VAR (Value At Risk) ontwikkeld. Om zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de organisatie voeren wij gesprekken met verschillende stakeholders in het bedrijf. Indien nodig voeren onze consultants, na overleg met de opdrachtgever, ook gesprekken met de externe stakeholders zoals leveranciers, klanten en transporteurs.

Werkafspraken worden onder de loep genomen en contract afspraken worden geverifieerd. Hierdoor wordt inzichtelijk waar voor het bedrijf de grootste emballagerisico’s zitten. Aan het eind van de risico inventarisatie presenteren wij het rapport met de bevindingen.

In dit rapport zullen verschillende aanbevelingen staan, mits van toepassing, voor de korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er mee gemoeid zal zijn als de emballage uitdaging niet opgelost wordt. In de aanbevelingen staan ook de knelpunten benoemd met daarbij fundamentele adviezen om de emballage nu en in de toekomst te kunnen beheersen.

Ondersteuning knelpunten

De knelpunten weerhoudt het bedrijf om innovatief te zijn en efficiënt ingericht te worden. De consultants van Tconsult kunnen, doordat zij jaren ervaring hebben op het gebied van emballage, goed helpen deze knelpunten op te lossen. Wij kunnen de ondersteunende rol aannemen maar ook de leiding nemen voor de verbeterslag. Wij helpen met het maken van afspraken over de saldoverantwoordelijkheid en contractuele afspraken met wederpartijen. De werkprocedures worden afgesproken met externe partijen en interne medewerkers. Indien gewenst worden ook alle emballage startsaldo’s afgestemd zodat er een ijkpunt is vastgesteld met iedereen.

Audit

Als het hele emballageproces is geoptimaliseerd, wil je ook graag controle houden. Het waarborgen van dit proces is belangrijk, hierdoor verlies je minder emballage. Je bedrijf houdt meer geld over voor bijvoorbeeld andere innovatie vraagstukken. Tconsult kan ook één of meerdere keren per jaar een audit organiseren. Er wordt op verschillende risicogebieden en knelpunten getoetst. Het checken of alle afspraken wel nagekomen worden en de controle op het proces horen hier ook bij. Door deze controle krijg je ook weer meer inzicht in de interne organisatie. Aan het eind van de audit leveren wij een rapport op. Dit rapport bevat alle bevindingen en hierin worden aanbevelingen gegeven, indien van toepassing.

 

Kortom, Tconsult kan het hele proces van identificeren, analyseren, implementeren en controleren oppakken. Ook kan er gekozen worden voor een deel van dit proces. Vaak is het raadzaam om een externe partij te laten kijken naar de interne organisatie. Hierdoor krijg je net andere inzichten en ook meer voor elkaar in een kortere periode. Uiteraard gaat Tconsult vertrouwelijk om met de gegevens van elke organisatie.

Ben je benieuwt wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, we maken een afspraak onder het genot van een kopje koffie en bekijken jouw uitdaging.

 

Neem contact met ons op!

 

Vind ons op sociale media