Onvolledige en ontbrekende ADR documenten

26 juni 2019

Met transport van gevaarlijke goederen en stoffen (ADR) zijn ADR-regels en documenten van toepassing. Een transporteur van gevaarlijke stoffen mag bijvoorbeeld niet zonder bepaalde vergunningen en vakdiploma’s de weg op. Ondanks dat transporteurs opgeleid zijn, treft de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport bij controles nog steeds onvolledig ingevulde en/of ontbrekende vervoersdocumenten aan.

Bij onjuiste of ontbrekende ADR documenten zijn de consequenties groot, waardoor je fouten of ontbrekende documenten ten alle tijden wilt vermijden. Als er sprake is van strafbaar feit, mag een vervoerder volgens de ADR-wet niet verder rijden. Afhankelijk van de gemaakte overtreding, ontvangt de transporteur een waarschuwing of een geldboete. In het geval van grovere overtredingen kan het leiden tot een proces verbaal. Tconsult, expert in logistieke oplossingen, biedt jou de handvatten die je nodig hebt voor innovatie. Onze software helpt jou met het optimaliseren van je documentstromen.  

Complexiteit in transport

Het distributieproces is vaak complex, omdat een chauffeur regelmatig aan meerdere afleveradressen moet leveren. Meerdere afleveradressen betekent het splitsen van lading over verschillende vrachtwagens of andere transportmiddelen. Het splitsen en vervolgens weer groeperen van de lading geeft een verhoogde kans op fouten. Door de complexiteit kunnen er document-problemen ontstaan, terwijl de ADR documenten wel foutloos moeten zijn om consequenties te voorkomen. Bij incomplete of foutieve documenten moet de chauffeur van de route afwijken en extra kilometers maken om de juiste documenten te printen in een copyshop. Dit betekent ook meer uren voor de chauffeur.

Brandstof- en personeelskosten

Incomplete en foutieve documenten kosten het transport veel geld. Voor elke kilometer die de chauffeur extra rijdt (hogere brandstofkosten), betaalt het transportbedrijf extra loon, waardoor de personeelskosten stijgen. Als we ervan uitgaan dat een chauffeur bruto 25 euro per uur kost en een omleiding van 30 minuten maakt, betaal je 12,5 euro per transport. Daarnaast betaal je circa 12,5 euro aan brandstofkosten per omleiding (bij een brandstofprijs van 1,2 per liter, terwijl het brandstofverbruik 1:3 is en de chauffeur 20 kilometer extra aflegt). Al treden er 4 vertragingen op in een maand betaalt een onderneming 95 euro aan arbeids- en brandstofkosten.

Incomplete ADR documenten.

Daarnaast kunnen er ook sancties en geldboetes volgen bij incomplete of foutieve ADR documenten. Zoals je waarschijnlijk weet, zijn er zijn tarieven vastgesteld voor de meest voorkomende ADR-overtredingen in de ‘Wet vervoer gevaarlijke stoffen’ (WVGS). Je kunt bijvoorbeeld een geldboete van 1.600 euro ontvangen bij vervoersdocumenten die niet aanwezig of niet leesbaar zijn. De geldboetes hebben betrekking op zogenaamde ‘first offenders’. Als er sprake is van herhaalde overtredingen, stijgen de geldboetes. Bij de eerste herhaalde overtreding stijgt de boete met 10%. Ga je vervolgens weer in de mist, stijgt de boete met 20%. Is het meer dan twee keer, dan kan de rechtspersoon (de onderneming) een dagvaarden ontvangen. De kosten kunnen dus al snel stijgen, daarom is het belangrijk om je documentstromen te waarborgen.

Print Panther

Tconsult biedt logistieke handvatten voor de complexiteit in de transportwereld, waardoor jij geldboetes kunt vermijden. Print Panther geeft de chauffeur de mogelijkheid om snel de juiste transportdocumenten te af te drukken. Als de chauffeur bij ontbrekende of incorrecte documenten de transportplanner belt, kan de transportplanner via het TMS, een tablet of de mobiele telefoon de juiste documenten direct versturen. De chauffeur kan vervolgens direct alle ADR documentatie in zijn vrachtwagen afdrukken. Met Print Panther kun je dus document-problemen tijdens het laden en lossen voorkomen. Optimaliseer nu de documentstromen richting de chauffeur. Lees meer informatie over Print Panther hier.

 

Neem contact op

 

Vind ons op social media