Supply Chain Optimalisatie in 2021: Trends, ontwikkelingen en effecten

30 maart 2021

Waarom optimaliseren? Wat betekent het?

Supply chain-optimalisatie is bedoeld om de winst, verkregen uit de productie- en distributieketen, te maximaliseren. Dit kan door het toepassen van processen en tools om de optimale werking van een supply chain te garanderen. Hieronder vallen onder andere de optimale plaatsing van voorraden binnen de supply chain, om de operationele kosten tot een minimum te beperken.

Supply chain-optimalisatie pakt het algemene supply chain-probleem aan om producten aan klanten te leveren tegen de laagste totale kosten en de hoogste winst. Hierbij nemen we de kosten van voorraad, transport, distributie en productie mee. Eén van de meest voor de hand liggende manieren om kosten te besparen (en aan supply chain-optimalisatie te doen) is door optimaal gebruik te maken van de bestedingen aan transport en opslag en rekening te houden met de formaten van producten of emballage. Er zijn echter nog vele andere manieren om logistieke ketens te optimaliseren. In dit blog lees je meer over enkele van deze manieren die anno 2021 toegepast worden en in onderstaande infographic staat alle informatie kort samengevat.

Infographic Supply Chain Trends blog samengevat

Infographic Supply Chain Trends

Wat zijn de uitdagingen van optimalisatie?

Supply chains zijn vaak het minst begrepen onderdeel van strategisch bedrijfsmanagement. Zo hebben, volgens GEODIS, gemiddeld slechts 62% van de onderzochte bedrijven (beperkt) zicht op de logistieke keten. 17% had uitgebreid zicht en 15% van de bedrijven enkel op de productie van goederen. Dit is erg zorgelijk, aangezien de activiteiten in de supply chains voor 90% van de totale bedrijfskosten zorgen (Logistics Bureau, 2020).

Er zijn verschillende uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als het gaat om hun toeleveringsketen. Bedrijven worstelen niet alleen met het stroomlijnen en optimaliseren van hun processen, maar ook met het volgende:

  1. Beperkte groei

  2. Verhoogde kosten

  3. Risicomanagement

  4. Tekorten en onzekerheden vanuit leveranciers

  5. Voorraadmanagement

Het kan daarnaast moeilijk zijn om een beslissing te maken over waar je als bedrijf moet beginnen met optimaliseren. Ook is er intern veel overeenstemming nodig over het optimaliseren en implementeren van nieuwe processen. Het kan namelijk zo zijn dat medewerkers moeite hebben met het aanpassen aan de nieuwe handelingen, of dat medebeslissers het niet eens zijn met de manier waarop kosten worden besteed aan het optimaliseren van de logistieke keten.

 

Wat doet optimalisatie?

Zoals eerder vermeld, hopen bedrijven met optimalisatie vooral kosten te besparen. Daarnaast heeft supply chain-optimalisatie een aantal positieve effecten op de dagelijkse processen, zoals bijvoorbeeld het versnellen van de omloop van de keten. Hieronder staan andere gevolgen genoemd en toegelicht die tot significante gunstige ontwikkeling leiden:

1. Voorraadcontrole – Nauwkeurige controle en overzicht op de voorraad voorkomt de aankoop van overbodige producten en levert inzichten van wanneer nieuwe items bijgekocht moeten worden. Ook worden momenten waarop er geen voorraad beschikbaar is vermeden, omdat er kennis is van de voorraad.

2. Orderafhandeling – Geoptimaliseerde supply chains zorgen ervoor dat de orderafhandeling beter gebeurt en dat zendingen sneller en nauwkeuriger verlopen.

3. Vraagplanning – Een geoptimaliseerde supply chain kan anticiperen wat de vraag zal zijn en dus de vraagplanning binnen een organisatie verbeteren.

4. Klantenservice – Een succesvol geoptimaliseerde supply chain levert producten op tijd en zonder fouten, hierdoor is de klant meer tevreden en kan de klantenservice worden verbeterd.

5. Besluitvorming – Gegevens verzameld uit supply chain-optimalisatie geven managers de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.

Op basis van een survey van Deloitte uit 2014 bleek daarnaast dat 79% van de bedrijven met goed verlopende logistieke ketens een bovengemiddelde omzetgroei realiseren binnen hun bedrijfstakken.

 

Wat zijn de trends rond optimaliseren?

De manieren waarop bedrijven kunnen innoveren is logischerwijs afhankelijk van wat de huidige trends en ontwikkelingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoe de consumptiemaatschappij is gegroeid, en de noodzaak voor ‘instant gratification’ is toegenomen. Dit houdt in dat men een wens heeft voor onmiddellijke behoeftevervulling en alles snel wil hebben. Hierom moeten bedrijven ook sneller werken en leveren, en een belangrijk doel voor supply chain-optimalisatie is het versnellen van bedrijfsprocessen.

Inmiddels zijn we verder gekomen dan alleen de wens voor ‘instant gratification’, dus hieronder staan nog vijf trends vermeld die specifiek voor bedrijven in 2021 van belang zullen zijn.

1. De opkomst van een circulaire economie

Binnen supply chain’s hebben we het hier specifiek over de ‘retourlogistiek’, waarbij materialen niet eindig zijn maar opnieuw ingezet worden. Dit is niet alleen een manier om de logistieke keten te sluiten en de cirkel rond te maken, maar ook een manier om kosten te verlagen en tekorten tegen te gaan omdat je items terugkrijgt.

2. Duurzaamheid

Misschien wel de grootste trend van de afgelopen jaren, is duurzaamheid. Bewustzijn over het milieu en onze invloed hierop wordt steeds groter en belangrijker. Hierom wordt duurzamer opereren in de gehele keten een belangrijk aspect van het productieproces. Ook is het een manier om klantloyaliteit te verhogen, met name onder personen die hier waarde aan hechten, en het imago van een bedrijf te verbeteren.

3. Digitalisering

Met digitalisering wordt de toepassing van nieuwe technieken en technologie in de supply chain bedoeld. We leven in een tijd waarin een overvloed is aan innovatieve technologie, dus waarom zouden we niet hiervan profiteren? Zo kunnen bedrijven achterhaalde en verouderde processen vervangen met een nieuwe en betere werkwijze. Door de logistieke keten te herontwerpen en nieuwe techniek met bestaande middelen te combineren, kun je als bedrijf beter te concurreren.

4. Transparantie

Klanten willen graag weten wat ze precies kopen, hoe het geproduceerd wordt en van wie. Mede hierom maken bedrijven ruimte vrij op hun websites om beoordelingen en ervaringen achter te laten. Zo kunnen (potentiële) klanten meer leren over het bedrijf en het product en een weloverwegen beslissing maken. Door meer en beter inzicht te bieden in de keten kunnen consumenten meer informatie krijgen die potentieel aansluit op hun behoeftes en overtuigend kan werken.

5. Agile Logistics

Deze term gebruiken we om flexibele logistieke processen te omschrijven. Globale veranderingen vragen meer flexibiliteit van bedrijven om stabiliteit en kwaliteit te kunnen leveren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook risicomanagement, omdat flexibele bedrijven beter om kunnen gaan met tegenslagen en risico’s.

 

Welke technologische ontwikkelingen zijn er om rekening mee te houden?

Zoals hierboven vermeld, zijn er continu veranderingen en technologische ontwikkelingen die implicaties hebben voor bedrijven. Bij het punt ‘Digitaliseren’ zijn we hier al iets op ingegaan, maar om hier meer duidelijkheid over te bieden zullen we nog kort ingaan op drie specifieke ontwikkelingen. Dit zijn drie grote technologische stappen, met mogelijke grote gevolgen voor jouw bedrijf.

1. The Cloud – De ‘Cloud’ is als het ware een server op het Internet, een database voor jouw informatie. Deze servers zijn toegankelijk vanaf verschillende locaties. Logistieke oplossingen met Cloud dataopslag zorgen voor een verhoogde flexibiliteit en maken de administratie makkelijker en sneller. Je kunt wanneer en waar dan ook toegang krijgen tot jouw informatie, en deze weer gebruiken om jouw bedrijf sterker te maken.

2. Internet of Things – Met deze technologie wordt gerefereerd naar semi-intelligente apparaten en embedded systemen, die zelf nadenken en processen verbeteren zonder de hulp van mensen. Deze automatisering leidt tot een verbeterd rendement van investeringen en vergroot de (realtime) zichtbaarheid in de keten, productie en voorraden.

3. Blockchain – Via Blockchain kunnen alle componenten van de keten in één platform worden geïntegreerd, dit verbetert de transparantie en klantenservice. Het is een systeem waarmee men allerlei gegevens op één plek vastlegt. Het kan gezien worden als blokken die aan elkaar worden gelinkt, en zich afzonderlijk kunnen vertakken, maar die allen op één hoofdsysteem aansluiten.

 

Wat nu?

Wat zijn nu de volgende stappen? De effectiviteit van bovenstaande toepassing is natuurlijk per bedrijf afhankelijk. Ook is het van belang om intern goede afspraken te maken. Onze consultants vanuit Tconsult werpen graag een blik op jouw bedrijfsprocessen, zodat jij met meer kennis en grip op de processen van start kan gaan met innoveren in de supply chain.

Ook hebben wijzelf een tool ontwikkeld waarmee bedrijven op een laagdrempelige manier met supply chain-optimalisatie kunnen beginnen. Onze app en Cloudplatform TellApe gebruikt IoT-data om meer en betere inzichten te leveren in jouw keten, met specifiek betrekking tot de transacties rondom jouw meermalige emballage. TellApe maakt het mogelijk om aantallen, locaties en stromen van herbruikbare transportitems in te zien. Kom voor meer informatie over deze en andere oplossingen vrijblijvend met ons in gesprek.

 

Neem contact met ons op!