5 gevolgen van de Brexit voor de transportsector

13 augustus 2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. De Britse bevolking ging op 23 juni 2016 naar de stembus voor het referendum. De Britten kozen destijds voor vertrek uit de Europese Unie. 2017 stond in het teken van de onderhandelingen over de Brexit. Eind 2017 is er een akkoord bereikt over de voorwaarden van de Brexit. Sindsdien heeft het Britse parlement het akkoord alleen nog niet goedgekeurd. Op 29 maart 2019 was de deadline van de Brexit, echter is er nog geen akkoord bereikt tussen de EU en het Britse Parlement. De deadline is nu uitgesteld tot 31 oktober 2019.

Tot 31 oktober verandert er in principe niks, tenzij de nieuwe minister Boris Johnson haast maakt met de Brexit deal. Zolang de Brexit nog niet is doorgezet zijn alle Europese wetten en regels nog van kracht, maar wat kunnen we na de Brexit verwachten? Tconsult zet de 5 belangrijkste aandachtspunten voor de logistieke sector op een rij.

1. Wegvervoerders

De Brexit leidt onvoorwaardelijk tot nieuwe wet- en regelgeving, dit heeft tot gevolg dat er nieuwe eisen gesteld worden aan chauffeurs. Als voorbeeld: nieuwe veiligheidsvoorschriften, beroepsbekwaamheidseisen en emissie-eisen. Als er nieuwe rust- en rijtijden afspraken worden gemaakt in het Verenigd koninkrijk, kunnen de afspraken afwijken van de Europese Unie met als gevolg meer vertragingen. De nieuwe regels kunnen aanzet geven tot het opleggen van boetes bij het passeren van de landgrenzen. Tenslotte zullen er bij de Brexit nieuwe vergunningen nodig zijn. Momenteel rijden alle EU-vrachtwagens vrij door de EU met een communautaire vergunning, dit versnelt de doorstroom. Echter, bij een harde Brexit worden de vergunningen die door het VK verleend zijn, niet door de EU aanvaard.

2. Grenscontroles

Als het VK de Douane-unie (unie waarbinnen vrij verkeer van goederen en diensten bestaat) en de interne markt verlaat van de EU, is er vooral controle nodig. Dit wordt waarschijnlijk het grootste obstakel in de logistiek sector. Momenteel zijn er twee à drie documenten nodig voor de export naar het VK. Na 31 oktober verwacht men dat het aantal documenten oploopt tot een minimum van zeven documenten. Kortom, meer documenten zorgen voor langere controletijden. Grenscontroles betekenen ook invoerrechten voor EU-producten die naar het VK komen en visa versa. Als er geen afspraken worden gerealiseerd, gelden de invoerrechten van de World Trade Organisation (WTO).

3. Vertraging

Toenemende wet- en regelgeving en grenscontroles zullen op hun beurt onvermijdelijk leiden tot vertraging. Vertragingen hebben invloed op de marktintroductietijd (Time To Market, TTM) van een product. Met ‘marktintroductietijd’ wordt de tijd bedoeld; van het ontwerp van een product tot de beschikbaarheid op de markt. De TTM is voornamelijk van belang in markten waar producten een beperkte levensduur hebben, zoals etenswaren. Een langere introductie in de winkels betekent grotere kans op afname van de kwaliteit van het product en een lagere omzet. Een zo kort mogelijke marktintroductietijd geeft daarentegen een voorsprong op de concurrentie. Een harde Brexit kan dus leiden tot verstoring van de TTM en verlate omzet realisatie. Kortom, meer personeelskosten. In onze blog over onvolledige en ontbrekende ADR-documenten, kun je meer informatie lezen over brandstof- en personeelskosten.

4. Contracten tussen het VK en de EU

Contractuele verplichtingen tussen EU-landen en het VK moeten gewoon nagekomen worden. De Brexit tast de ‘geldigheid’ van een bestaand contract dus niet aan. Er kunnen echter wel contractuele complicaties ontstaan. Brancheorganisaties voor transport voorzien complicaties bij de in- en uitvoer van producten met het Verenigd Koninkrijk. Ook de media waarschuwt voor lange rijen bij de grens. Elke vertraging kan leiden tot een stijging van de totale kosten. De ware uitdaging is dan ook om de juiste verdeling van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te vinden en deze op te nemen in bestaande contracten. Het is dus verstandig nu alvast actie te ondernemen en te zorgen dat alle afspraken contractueel vastgelegd zijn.

5. Het CMR-verdrag

Zoals je (waarschijnlijk) al weet, bestaat naast de EU-wetgeving en alle contractuele overeenkomsten ook het CMR-verdrag. Dit verdrag is eveneens geldig in het VK. De Brexit zal dus geen gevolgen hebben voor het verdrag; het verdrag zal haar waarde behouden. Dit is gunstig en kan de schokken van een harde Brexit enigszins verzachten. Desondanks is het verwerken van CMR’s vaak een nauwkeurig proces en de verwerking arbeidsintensief vanwege het relatief grote aantal vrachtdocumenten die vereist zijn. Om snel te kunnen schakelen met je chauffeurs, wordt aangeraden nu op zoek te gaan naar slimme logistieke oplossingen. Wil je meer weten? Bekijk dan hieronder de video met mogelijke oplossingen.

De brexit video